Rehngruppen förstärker vår kompetens inom tillgänglighetsanpassning

Rehngruppen ingår i ett samarbetsavtal med Useit för att förstärka vår kompetens och produktion med fokus på tillgänglighetsanpassning.

Rehngruppen har alltid målsättningen att rätt kompetens ska finnas för att kunna hjälpa organisationer att efterleva deras varumärkesidentitet. En viktig del av detta arbeta är att stärka vår kompetens inom vår egen organisation.

”Vår mångåriga erfarenhet inom dokumentmallar i kombination Useit’s expertis inom tillgänglighet kommer garantera en starkare leverans. Vilket underlättar det operativa arbetet och gör att det är lättare att göra rätt för våra kunder. Där vi tillsammans skapar en mer inkluderande miljö i den digitala världen” säger Maria Åkerström, Kompetens & Kvalitétsansvarig på Rehngruppen.

Målsättningen med samarbetet handlar om att dra nytta av varandras kompetens för att stärka båda organisationer samt skapa en bra standard för att tillgänglighetsanpassa dokumentmallar och dokument.

”Vi ser stora fördelar med att ha en bra partner att diskutera med och för att hitta gemensamma sätt att hantera de utmaningar som nu finns kring tillgängliga och lättanvända dokumentmallar och dokument” säger Andreas Cederbom, Senior Partner & CXO, Useit.

Om Useit:

Useit är ett UX-konsultföretag som är specialiserade på tillgänglighet vars filosofi bygger på att tillgänglighet och inkludering är en naturlig del av UX. Kort sagt, "UX för alla" där inga användare utesluts.

Så gott som samtliga av Useits konsulter är certifierade experter inom tillgänglighet genom IAAP (International Association of Accessibility Professionals). De har bl.a. den första CPWA-certifierade (CPACC + WAS) konsulten i Norden. En annan av Useits konsulter var med och tog fram IAAPs certifieringsprogram och var också involverad i att skriva den auktoriserade svenska översättningen av WCAG 2.0.

Useit är en av tre grundare av Nordic Accessibility Group, en konstellation som består av några av världens främsta tillgänglighetsexperter.

Nästa artikel