Tillgänglighetsanpassning

2019 trädde lagen om tillgänglighet i kraft

Webbdirektivet, tillgänglighetsanpassning är ett lagkrav som syftar till ökad digital tillgänglighet. Men vad menas egentligen med tillgänglighet?

Det innebär att alla användare, oavsett förutsättningar, ska kunna ta till sig informationen i ett dokument och använda dess funktioner.

Tips när du skapar dokument med tillgänglighet:

Tänk på läsbarheten

Se till att ha större radavstånd, kortare textrader, och dela gärna upp stycken och sätt underrubriker.

Använd helst de inbyggda rubrikformaten

Om du använder de inbyggda rubrikformaten känner uppläsningsverktygen igen att det är just rubriker texten avser och då behöver du inte märka rubriken på annat sätt.

Sidhuvud och sidfot

Ett skärmläsningsverktyg läser inte upp det som ligger i sidhuvud eller sidfot. Information som ligger här måste därför plockas ut och placeras som en del av textflödet. Men det räcker att göra det på första sidan.

Färgval och hög kontrast

Gör grafiska anpassningar såsom färgval och hög kontrast. Tänk på att lägga in alternativtext till allt som inte är text. Beskriv bilder, diagram och figurer för de som inte kan se dem.

Funktion i Word

Med hjälp av funktionen [Kontrollera tillgänglighet] under fliken [Granska] kan du skanna igenom dokumentet och se vad Microsoft hittar som du kan förbättra. 

Loggen som kommer upp i höger kant på skärmen visar bl.a vilka objekt som du måste tagga med alternativtexter. Du kan också få förslag på radavstånd för att lättare kunna följa texten på raden.

Vill du läsa mer från Microsoft om funktionen [Kontrollera tillgänglighet] kan du följa länken.

Jag ställde 5 frågor till Louise Kjellberg som är försäljningschef på Funka.se om vad dom gör och hur hon ser på tillgänglighetsanpassning.

 

Så här kan det se ut ifall era dokument inte är tillgänglighetsanpassade.

Tillgänglighetsnapassning och färger

5 frågor till...

Louise Kjellberg på Funka

Vi satt på vårt kontor på Norrtullsgatan, mitt under corona. Vi var försiktiga och höll avstånd från varandra.