Excelmodeller
Du vet hur du ska göra i teorin men behöver hjälp med vilka funktioner som är bäst att använda. Vi hjälper dig!
finansiell rapportering
Vi hjälper dig att skapa årsredovisningen och kvartalsrapporten direkt i Excel, Word och Powerpoint.
Power bI
Väck liv i dina data och påbörja resan till nya insikter med
Power BI i en datadriven organisation.