OM SEMINARIET:

 

Är du nyfiken på hur både stora och små företag förenklat arbetet med delårsrapportering? Detta seminarium ger dig en konkret bild över hur du kan minska er tid, ert arbete och er kostnad för delårsrapportring och årsredovisningar.

Vi tittar på några olika case, diskuterar möjligheter och begränsningar i Word, Excel och Powerpoint samt ger en inblick i hur även Microsoft Power BI kan användas för rapportering. Du får tips och råd kring vad du behöver tänka på när du skapar en rapportmall, hur en effektiv Excelmodell byggs, bildhantering, illustrativa diagram, länkar mellan olika program och animationer.

Seminariet är kostnadsfritt.


DATUM:

13 november, kl 8-9 (frukost serveras från kl 7:30)

VAR:

TAK plan 14, Brunkebergstorg 4

ANMÄLAN:

talare

Talare är Anders Apelgren, ansvarig för affärsområdet finansiell rapportering. Anders har arbetat med ett stort antal delårsrapporteringsprojekt, från mindre bolag till våra allra största börsnoterade företag. Han har lång erfarenhet av Excelutveckling och integration med andra system.