OM SEMINARIET:

Är du nyfiken på hur både stora och små företag förenklat arbetet med delårsrapportering? Detta seminarium ger dig en konkret bild över hur du kan minska er tid, ert arbete och er kostnad för delårsrapportering och årsredovisningar.

Vi tittar på några olika case, diskuterar möjligheter och begränsningar i Word, Excel och Powerpoint samt ger en inblick i hur även Microsoft Power BI kan användas för rapportering. Du får tips och råd kring vad du behöver tänka på när du skapar en rapportmall, hur en effektiv Excelmodell byggs, bildhantering, illustrativa diagram, länkar mellan olika program och animationer.

Effektiv rapportering

 • Hur långt kommer man i Word och Excel vs Indesign
 • Möjligheter och begränsningar i Word, Excel och Powerpoint
 • 5 bästa Wordtipsen när du arbetar i Wordrapporter

 Visualisera data

 • Visualisera med Exceldiagram
  (Bryggor, Stapel med förändring, ring i stället för cirkel)
 • Animerade diagram i PowerPoint
 • Från rådata till snygga tabeller i rapporten

Automatisera

 • Automatisera import från redovisningssystem till Excel och vidare till Word/PowerPoint och PDF

 Microsoft Power BI

 • Publicera digitalt på webben med ”självbetjäning” i ställer för statiska rapporter

Redovisning, iXBRL och ränteavdrag (ProXecutive)

 • Att tänka på inför Q4 och årsredovisningen, IFRS16
 • ESEF –European Single Electronic Format, XHTML/iXBRL
 • Ränteberäkningsavdrag
 • Demo av Excel2XBRL
 • Demo Problemlösaren (Solver) i Excel kan användas för fördelning av koncernbidrag

Seminariet är kostnadsfritt.

DATUM:

13 november, kl 8-9 (frukost serveras från kl 7:30)

VAR:

TAK plan 14, Brunkebergstorg 4, Stockholm.
OBS! Lokalen kan komma att ändras beroende på antal deltagare.

ANMÄLAN:

talare

Talare är Anders Apelgren, ansvarig för affärsområdet finansiell rapportering. Anders har arbetat med ett stort antal delårsrapporteringsprojekt, från mindre bolag till våra allra största börsnoterade företag. Han har lång erfarenhet av Excelutveckling och integration med andra system.