Grafisk form

Vi pratar om Practical branding

Vi pratar om det material som du dagligen skapar. Vi pratar om presentationer, rapporter och mail och att det måste kommunicera rätt och ligga i linje med varumärkets grafiska profil. Därför är det viktigt att alla förstår varumärket och att varumärket hanteras på ett korrekt sätt.
Alltså, hur man gör i praktiken!

Practical Branding handlar om att hela verksamheten ska värna om och jobba i enlighet med den grafiska profilen i det praktiska arbetet.

En verksamhets varumärke styrs och formas inte enbart av marknadsavdelningen, PR och reklam, utan varumärket formas också utav medarbetarna som normalt kanske inte förknippas med varumärket.

Grafisk form

Kontakta oss