FRUKOSTSEMINARIUM

Tack för att du hängde med på tåget mot framtidens finansiella rapporter!

På denna sida kan du själv testa Deans AI-tips, läsa en sammanfattning av de viktigaste trenderna och utvärdera seminariet.

Gå till utvärdering

Utvärdera din resa

Vi vill gärna veta vad du tyckte om seminariet - så att vi kan göra alla kommande evenemang ännu bättre!

Välj en siffra mellan 1-5. 1 betyder att du inte instämmer,  5 innebär att du instämmer helt.

Tack för din utvärdering!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Aktuella trender inom finansiell rapportering

Varsågod att ta del av en sammanfattning av de trender och tips som Ann Charlotte och Dean presenterade under seminariet.

Satsa på 16:9-formatet i din framtida rapport

Du kan fortsätta ha rapporter som är anpassade för utskrift, med formatet liggande A4. Men i framtiden är det väl värt att satsa på 16:9-formatet, eftersom formatet gör det enklare för användaren att läsa innehållet digitalt.

Det är möjligt att ha en version av rapporten som innehåller en interaktiv navigering från InDesign. Navigeringen breddar rapporten till 16:9-format. När rapporten ska skrivas ut kan du enkelt ta bort navigeringen, och då få presentationen i liggande A4-format.

Använd smarta verktyg för att arbeta kontrollerat och effektivt

Word är både bekant och tillgängligt för de flesta. Därför är det ett bra verktyg att skapa sin finansiella rapport i. InDesign är bra för att skapa snygg design - men arbetsprocessen kan bli mer tidskrävande.

Använd en och samma datakälla till din rapport, presentation, press release och analytikerfil. Med verktyget Excel2Word uppdateras dina diagram och tabeller i rapporten per automatik när datan i Excel ändras.

AI och Power BI är fantastiska verktyg som vi kan använda betydligt mer framöver. Power BI kan du använda för internt bruk (såsom månadsrapporter) eller för att dela på webben. Du behöver endast föra din datan i Power BI en gång. AI kan du använda för att snabbare sammanfatta och översätta text, underlätta bildhantering och för att få inspiration till rapporters utseende.

Upptäck själv styrkan i Power BI:

Ha en tydlig och konsekvent struktur

Analytiker vill inte lägga onödig tid på att hitta information. Inled dina rapporter med att presentera huvudbudskapet. Håll en konsekvent och tydlig struktur i hela rapporten.

Om ditt företag har framgångar inom hållbarhet behöver du inte vänta till årsredovisningen för att rapportera dem. Berör gärna hållbarhet även i kvartalsrapporten!

Skriv en lättsmält rapport

Rapporten får gärna vara kortfattad: Undvik upprepningar.

Använd diagram för att presentera data och visualisera trender. Diagrammens beskrivande texter kan med fördel användas för att förklara trenderna, snarare än att upprepa datan.

Till Rapporter och Redovisning

Använd AI för att förenkla ditt arbete med finansiella rapporter

Under seminariet visade Dean hur AI kan hjälpa dig att sammanfatta och översätta text, underlätta bildhantering och få inspiration till rapporters utseende. Testa själv!

Face

Vill du bli inbjuden till fler seminarier?

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev genom att skriva din mejladress nedan.

Pil upp