Asplund

Produktlista - Katalog i Excel

Teamet på Asplund jobbade länge med att uppdatera deras prislista in InDesign, med flera hundra olika möbler som fanns tillgängliga i flertal olika färg och materialkombinationer. Detta medförde att listan blev lång och svårhanterad. Vi satt oss ner tillsammans och brainstormade fram hur den perfekta lösningen skulle fungerar och hur utfallet skulle se ut. Det var viktigt att Asplund själva kunde administrera prislistan, uppdatera bilder, lägga till nya kombinationer, osv. så verktyget behövde vara flexibelt. Till slut byggde vi en Excel-modell med ett enkelt formulär för att skapa en ny möbel, ange beskrivningar, dimensioner, material, färger och olika kombinationer. Med export funktionen kan man välja om man vill ha en prislista med alla möbler eller en kundanpassade med några få. Resultatet blir en minimalistisk PDF där fokuset ligger på deras exklusiva möbler men innehåller allt deras kunder eller återförsäljare behöver för att kunna lägga en beställning.

Se film nedan.