Bankomat

Anpassad utbildning

Under hösten har vi tillsammans med Rehngruppen genomfört en anpassad utbildningsinsats på Bankomat. Vi startade med ett inspirationsseminarium om möjligheter i Microsoft Office för att visa vilka möjligheter som finns i programmen. Avsikten var att personalen lättare skulle kunna fylla i förstudieenkäterna med önskemål om funktioner som de skulle behöva i vardagen.

Rehngruppens lärare genomförde därefter personliga intervjuer under fem till tio minuter per person för att få en bättre bild av kunskapsbehovet. Utifrån den information som kom fram sammanställde Rehngruppen ett skräddarsytt utbildningsprogram om 3 timmarspass som nu genomförs med mycket bra resultat.

Vi är mycket nöjda.