Billerudkorsnäs

En enda Excelfil finns till grund och hämtar tabeller och diagram till de båda Wordrapporterna

BillerudKorsnäs har tillsammans med oss gjort sitt arbete med kvartalsrapporten säkrare och effektivare. De använder Word och Excel och publicerar direkt från Word till PDF. En enda Excelfil finns till grund och hämtar tabeller, diagram samt värden in i löptext till de båda Wordrapporterna (både svensk och engelsk) via vårt verktyg Excel2Word.

___________________

Finansiella rapporter BillerudKorsnäs

  • Word

    Rapporter med olika design. Verktyget för att länka in tabeller och diagram är Excel2Word.

  • Excel

    Alla tabeller och diagram är formaterade i Excel. Därefter länkas de in i Word med verktyget Excel2Word, länkar utan länkar.

  • Enkelt och lätt

  • Word

    Den färdiga rapporten där text, tabeller och diagram finns med.