Boliden

Vi har tillsammans med Sophie Arnius och hennes kollegor på Boliden moderniserat och förenklat deras Kvartalsrapportsarbete.

Vi har skapat en Excelmodell som hämtar data direkt från Ekonomisystemet. I modellen väljer man språk och period. Diagram och tabeller överförs sedan automatiskt med verktyget Excel2Word till Wordrapporterna (sve/eng) som sparas som PDF-filer.

Dvs en enda fil med siffror genom hela arbetet som uppdaterar rapporterna med ett fåtal knappklick.
Snabbt, rätt och snyggt.

______________

Bolidens kvartalsrapporter

 • Word

  Hela rapporten är förbered med plats för VDs ord, framvagn och bakvagn. Nästa år uppdateras bara texten och uppgifterna i Excelfilen.

 • Excel2Word

  Tabellerna är formaterade och skapade i Excel och länkade utan länkar in i Word.

 • Excel - Word - PDF

  Alla delar är förberedda för att infogas på bästa sätt. När allt är klart och uppdaterat i Word skapar man en pdf innan publicering.

 • Word

  Resultatet av den färdiga kvartalsrapporten. Text och format i Word, tabeller, diagram och siffervärden från celler in i löptext från Excel.