Catella kvartalsrapport

Snabbare rapportering med Word, Excel och PowerPoint
  • Alla tabeller och diagram formaterade i Excel och hämtas över till Word med ett knappklick.

  • PowerPoint presentationen hämtar också sin information från Excel via Office-tillägget Excel2PowerPoint.

  • PowerPointmallen hjälper till att göra presentationen med enhetlig och lätt att skapa.

  • Kvartalsrapport direkt i Word. Hämtning av data från Excel via vårt Ofice-tillägg Excel2Word.