COOP

Prisskyltar i Word och PowerPoint

Vi har hjälpt Coop att ta fram mallar för prisskyltar som ska användas i deras butiker. Flera olika format på skyltar, små liggande som man fäster vid hyllan, större format som A3, 50×70 cm och 70×100 cm för att kunna ställa ut i butikerna.

  • PowerPoint

    Prisskyltar

  • PowerPoint

    Prisskyltar för att butikerna lättare skulle kunna infoga varor och pris på skyltar.

  • PowerPoint

    Prisskyltar skapade i PowerPoint