DELAVAL INTERNATIONAL AB

4 000 st användare runt om i världen på DeLaval International AB har fått enklare tillgång till att skapa och skriva dokument.

Paketet vi skapat tillsammans hanterar olika officeversioner, och lägger in DeLavals specifika färger, typsnitt och rätt logo oberoende av vilket dokument de skapar och skriver i Office.

De har även tillgång till att få en Klassificering på dokumenten.

 • Word

  Via en knapp i verktygsfältet hämtar användaren in rätt mall in i Word. Med hjälpa av funktionen Säkerhetsklass går det lätt att infoga säkerhetsklassning i alla dokument.

 • PowerPoint

  Även i PowerPoint fanns det önskemål om att kunna infoga Säkerhetsklassning. Funktionen hittar användaren i verktygsfältet.

 • Excel

  Funktionen Säkerhetsklassning ligger i Excel som ett val på verktygsmenyn.

 • PowerPoint

  Mallsidor för att enklare kunna skapa presentationer som följer den nya grafiska profilen.