Diakonia

Officemallar för hela världen med bl a användarinstruktionsfilmer.

Enhetliga, användarvänliga mallar för Diakonias medarbetare över hela världen. Med installationspaketet så följer även instruktionsfiler och instruktionsfilmer för att alla medarbetare lätt ska kunna skapa dokument med rätt grafisk profil.

Mallarna finns på 4 olika språk, Engelska, Franska, Spanska och Arabiska.

Mallknapp i Word, Excel och PowerPoint

Mallar på fyra olika språk.

Personliga uppgifter

Kontorsuppgifter

Exempel Brevmall

Exempel Rapportmall

Knappar i PowerPoint

Layoutsidor

Instruktioner direkt i mallen

Instruktioner

Instruktioner i PDF via knapp och även på film

Genomgående rätt färger och typsnitt i hela office

  • Så här kan en rapport se ut.

  • Så här kan presentationen se ut.

  • Excempel på brevmall med formulär.

    Brev
  • Här är ett exempel på Rapportmallen.

    I Rapportmallen går bl a att välja bland 3 olika försättssidor.