Discovery Networks

Officemallpaket, Word, Excel och PowerPoint. Rätt färger, typsnitt och layouter för alla kanalerna.

Word, Excel och PowerPoint har startmallar med rätt färger och typsnitt. Programmen har dessutom mallknappar och anpassade mallar.

Alla kanalerna har sin egen färg, sina specifika layouter och sina diagram.
Dessutom finns en PowerPoint-mall som samlar ihop alla kanaler för att kunna skapa en enhetlig presentation.

Discovery Channel, Kanal 5, Kanal 9, Kanal 11, Eurosport, TLC, ID, Dplay.

PowerPointmallar

Knappar

För att lättare nå mallar, bilder och filmer.

Olika mallar

Mallknappen listar alla olika mallfilerna så man inte behöver leta efter dem.

Anpassad PowerPointmall

Discovery networks

Anpassad PowerPointmall

Mallen fungerar för Discoverys alla olika kanaler.

I PowerPoint en anpassad mall med 24 layotsidor för respektive kanal

En mall med alla kanaler

Anpassade efter sina specifika färger och layouter.

T ex Discovery Networks

T ex Kanal 11

T ex Eurosport

Wordmallar

Mallknapp

Mallknappen listar wordmallarna.

Brevmall

Färdig form, innehållskontroller för lättare inmatning och formatmallar för att enklare skriva.

Användaruppgifter och kontorsuppgifter

För att inte behöva skriva sitt namn och kontaktuppgifter om och om igen.

Färgpalett

Färgpalett även i Word med kanalernas specifika färger.

Excelmallar

Mallar för diagram

Alla kanalerna har sina färger anpassade i olika diagramtyper.

Extra färgpalet

För att byta mellan färger så finns en extra färgpalett med alla kanalers egna färger.

Mall för ofta använt diagram som exempel

Mall för Bubbeldiagram