Eight AM

PowerPoint och Wordmall

Vi fick förmånen att hjälpa Eight AM med deras mall i PowerPoint och Word. Utgångspunkt för det grafiska uttrycket var deras fina webbplats eight-am.se/ 

  • Möjlighet att välja olika kapitelsidor

  • Mall i Word där vi visar hur de olika formatmallarna ser ut innan mallen är färdig.

  • Mallsidor att välja blad

  • Val av mallsidor