Fabege

Kvartalsrapporten produceras i Word och Excel och Publiceras som PDF.

Fabege har tillsammans med oss gjort sitt kvartalsrapports arbete säkrare och effektivare. De använder sig numera av bara Word och Excel och publicerar direkt från Word till PDF. En enda excelfil finns till grund och hämtar tabeller och diagram till de båda Wordrapporterna (både svensk och engelsk) via vårt verktyg Excel2Word.

Vi hjälper till och stöttar upp vid de tillfällen som Fabege har frågor kring Word och Excelarbetet och har även levererat en egen anpassad användarinstruktion.

Snabbt, säkert, enkelt och tryggt.

________________________

www.fabege.se Publicerad Kvartalsapport

 • Excel2Word

  Genom verktyget Excel2Word länkar vi in tabeller och diagram. Vi kallar det "länkar utan länkar".

 • Excel2Word

  Tabeller och diagram i Excel länkas in med verktyget Excel2Word.

 • Word till PDF

  När alla siffror är uppdaterade i Excel och uppdateras med verktyget Excel2Word skapas en pdf för publicering. Lätt som en plätt.

 • Word och Excel

  Resultat på den färdiga rapporten där texen är skapad i Word och tabeller och diagram är i Excel. I mallen är de olika delarna i rapporten förberedda.