Familjens Jurist

Officemallpaket

Familjens jurist har uppdaterat sin grafiska profil. De mallar som vi skapade för ett antal år sedan behövde då uppdateras, lika så mallpaketet. 

https://www.familjensjurist.se/

  • Önskemål i Brevmallen var att kunna ta bort och lägga in logo och sidfot när man skulle skriva ut på förtryckt brevpapper. Med en knapp i verktygsfältet är detta möjligt. "Dölj/visa logotype"

  • En mall med förinställd text och kontroller så man lätt ser vart man ska infoga text.

  • PowerPointmall

  • När användaren startar mallpaketet första gången fyller de i sina personliga uppgifter rätt uppgifter ska kunna infogas i dokumenten. Det kan vara mitt namn under "Med vänlig hälsning" exempelvis. Uppgifterna sparas och behöver bara uppdateras om informationen ändras.

    Genom vår mallvalsknapp hittar användaren till rätt mallar och arbetar hela tiden med en kopia av originalmallen.