Folkbildningsrådet

En helhetslösning som täcker all praktisk varumärkshantering – kompetens, mallar och verktyg.

När Folkbildningsrådet uppdaterade sin grafiska profil kontaktade de Rehngruppen för att ta fram nya mallar i Word, PowerPoint och Excel. Målet var att göra det enklare för medarbetarna att följa den grafiska profilen på ett enhetligt och korrekt sätt samt att ta fram mallar som mötte verksamhetens behov och var användarvänliga.

 • Adress- och personliga uppgifter

  Uppgifter finns lagrade på ett ställe och placeras in i mallarna.
  När mallen hämtas upp av användaren finns alla uppgifter på rätt plats i sidfot och i hälsningsfras

 • Här samlas alla mallar i Word

  Superenkelt för användarna att hitta rätt mall och för admin att lägga till nya mallar.

 • Hjälp att fylla i en mall

  Fyll i formuläret - klicka på OK. Uppgifterna hamnar på rätt plats i dokumentet.

  Här finns också möjlighet att lägga till/ta bort uppgifter i hälsningsfrasen.

 • Den grafiska profilen är implementerad i hela Office.

Lösning

Rehngruppen skapade mallar i Word för Rapport, Brev, Protokoll, Inbjudningar, Namnskyltar, RM, Remissvar med mera. Utöver det togs det även fram en mall i PowerPoint och en grundmall Excel. Mallarna utvecklades tillsammans med byrån Pasadena Studio.

Förutom mallar installerades även XL TemplateLibrary, WD TemplateLibrary och PPT TemplateLibrary. TemplateLibrary är en knapp i ribbon i respektive MS Office program där alla mallar samlas vilket gör dem tillgängliga för alla användare direkt i MS Office. Mallarna distribueras av IT vilket gör att innehållet under mallknapparna är dynamiskt.

Folkbildningsrådet har en tabell- och diagramintensiv verksamhet, därför togs även diagrammallar fram samt verktygen xl|ChartTemplateExtender i Excel och ppt|ChartTemplateExtender. Med diagrammallar kan man styra diagrammens utseende och skapa ett enhetligt uttryck i all data som presenteras.

Förutom mallar och produkter har Rehngruppen även utbildat samtliga medarbetare i MS Office med fokus på hantering av varumärket, hur man ska använda mallarna samt dess funktionalitet.

Läs mer om våra office-tillägg
som t ex ChartTemplateExtender Template Library