Formas

Officemallar

Tillsammans med Gullers hjälpte vi Formas att implementera deras nya fina. Målet var att det skulle vara lätt för varje användare att följa den grafiska formen. Genom en knapp i verktygsfältet finns mallarna väl synliga. Färger och typsnitt är inställda i alla program. 

Signaturen i Outlook kommer med automatik med rätt layout och med rätt uppgifter.

Formas - https://formas.se/, Gullers - https://gullers.se/

  • Rapportmallen är förberedd med ett antal sidor för att underlätta för användaren att starta ett dokument. Förstasida, innehållsförteckning och några sidor till som alltid ska ligga med.

  • Mallen i PowerPoint kommer upp med automatik när användaren öppnar programmet. Genom knappen Ny bild finns många layoutsidor att välja bland.

  • Diagrammallar finns tillgänliga från vår diagagramvalsknapp. Det blir väldit lätt att infoga diagram som följer den grafiska profilen.

  • Mallknapp i Word för att lätt hitta alla tillgängliga mallar. Vissa mallar har formulär för att infoga text på rätt plats.