Garbergs

Rapportpaket för effektiv budgetering, resultatuppföljning och intäktsprognoser

Vi har hjälpt Garbergs med ett rapportpaket för effektiv budgetering och resultatuppföljning samt intäktsprognoser. Lösningen innhåller även en automatiserad inläsning av data från ekonomisystemet Maraton.