Handelshögskolan

PowerPointmall och hjälp med presentationer

Vi har arbetat med Handelshögskolan sedan hösten 2017 och vi började med att ta fram deras PowerPoint-mall. Sedan dess har vi hjälpt dem med olika typer av presentationer som ska hållas.

Handelshögskolan bidrar med textinnehåll och vi skapar en lämplig form och helhet på presentationen.
Vi arbetar ofta med korta deadlines inför presentationer som behövs säkerställas enligt den grafiska profilen. Deadlinen avgör hur pass kreativa vi kan vara inom ramen för den grafiska profilen.

Handelshögskolan har mycket bildmaterial och vi arbetar alltid med deras karakteristiska färgtema med huvudfärger i blått.

  • En exempelpresentation

  • Olika exempelsidor

  • Hjälp med olika presentationer

  • PowerPointmall