Influence People

Uppdraget var att skapa en bra och väl fungerande mall i PowerPoint.

Önskemål fanns om att ha några färdiga försättssidor, text och bildsidor samt några avslutningssidor. I mallen ligger också ett specialtypsnitt för att förstärka den grafiska identiteten i mallen.

Besök

www.influencepeople.se

Formgivare

oakwood.se