Jetpak

Rapportmallar i Word och Excel

Vi fick den stora äran att formge och skapa en kvartalsrapportslösning för Jetpak. Vi har skapat en rapport i Word med tillhörande Excelfil där all data läggs in men överförs till Word med ett knappklick. Detta för att kunna presentera datan på ett snyggt sätt. Efter detta arbete fick vi de stora nöjet att jobba vidare med Jetpak och skapa fler Wordrapporter, såsom Årsredovisning, hållbarhetsrapport och bolagsstyrningsrapport.