KAMBI

Kabi uppdaterade sin grafiska profil och det påverkade mallarna i Office.

Vi har uppdaterat en PowerPoint mall, Wordmall med punktlistor och numreringar samt uppdatera Profilguiden.

  • PowerPoint