Klarna

Uppdraget var att hjälpa Klarna att uppdatera deras mall i Google Slides till deras nya grafiska profil.

www.klarna.se

  • Bakom kulissern, ett stort urval av mallsidor att välja mellan.

  • Ett urval av fotografier.

  • Att presentera siffror.

  • Ett urval av typsidor, exempelsidor.