LAtour

En enda Excelfil finns till grund och hämtar tabeller och diagram till de båda Wordrapporterna
 • Excel

  Diagram och tabeller är producerade och formaterade i Excel innan de länkas över till Word.

 • Excel - Word

  Tabellerna länkas in i Word med vårt verktyg Excel2Word, länkar utan länkar.

 • Från Word till PDF

  När hela rapporten är färdig exporteras Wordfilen till en PDF.

 • Word

  Kvartalsrapport som är skapad i Word och Excel.