Liber

Lösning för att kunna författa digitala produkter i Word

Rehngruppen har hjälpt Liber att ta fram en lösning för att kunna författa sina digitala produkter i Word.

Med struktureditor, författarverktyg i Word och konverterare från Word OpenXml.

  • I Word kan användaren använda vanliga rubrik och formatering för texten, men också infoga många typer av anpassade innehåll som textboxar, gloslistor och examinationsfrågor

  • Möjlighet att öppna en förhandsgranskning av innehållet i webbläsaren för att se hur slutresultatet blir.

  • Texten kan knytas till centralt innehåll och frågor kan knytas till kunskapskrav från läroplanen. På detta sätt kan författaren se att alla delar av läroplanen täcks och att eleven får testa sig på alla delar.

  • 1. Struktureditor, som hanterar alla bokens delar

    2. Författarverktyg i Word, för att kunna infoga alla typer av innehåll

    3. En konverterare från Word OpenXml till Libers egna Xml- språk för digitala produkter