Mediekompaniet

Publicerar rapporter via Power BI

Idag använder Mediekompaniet Power BI i hela organisationen, externa användare via Azure B2B samt övriga externa användare för att ta del av publika rapporter. Vi hjälpte Mediekompaniet med utveckling, implementering och underhåll av Power BI.  

Vi hjälpte till att formge och ta fram en presentation i PowerPoint. Målet var att visualisera verksamheten på ett tillgängligt sätt.

Besök

Mediekompaniet

 

”Power BI har bidragit till att få till en datadriven organisation där utmaningen med manuell rapportering med data från flera system i princip helt är löst. Detta har betytt mycket, speciellt för säljorganisationen, där tillgången till uppdaterade och validerade säljsiffror i färdiga rapporter och dashboards bidragit till mer fokus på säljdrivande aktiviteter och därmed hjälpt oss att nå och överträffa uppsatta mål!”

Adam Järnerfalk, Säljchef

”Vår rapportering har alltid varit en utmaning, dels på grund av en komplex affärsmodell men också på grund av stora mängder data från olika system. Med hjälp av Power BI som plattform har vi inte bara fått kontroll och kunnat konsolidera våra data utan även enkelt publicera och administrera rapporter och dashboards både internt i organisationen och till externa intressenter. Tidigare har en stor tidstjuv varit manuella rapportering till våra ägarkoncerner, som nu sker per automatik via vår Power BI-portal 'MK Network' där koncernerna har access till daglig uppdaterad säljstatistik. Självbetjäning helt enkelt! Vilket har frigjort mer tid för analys och reflektion och inte minst diskussion för att fatta bättre affärsbeslut.”

Martin Irborg, Försäljningsdirektör

Power BI gör det lätt att titta på vår affär från en mängd olika vinklar och perspektiv. Oavsett om jag vill ha en ögonblicksbild av försäljningsläget, se en enskild säljares mötesstatistik eller få underlag för föregående månads säljarprovisioner – allt finns där!

Nina Sommer, Ekonomichef

interaktiv presentation