MERCURI INTERNATIONAL

Vi har hjälpt Mercuri International med mallar i Word och signatur i Outlook, samt skriftliga instruktioner hur mallarna används.

_____________________

Formgivare: Open Communication AB

  • Outlook och Word

    Användarna har en automatiserad signatur i Outlook.

    Wordmallen innhåller olika vita block. Användare kan lätt välja in textblock med bild/text, text/bild osv. för att skapa ett anpassat utseende.