Munskänkarna

Presentationsmall i PowerPoint

Tillsammans med Åsa Lindelöw har vi tagit fram mallar i PowerPoint. Mallen innehåller startsidor, textsidor. På flera av sidorna ligger det bildplatshållare där användarna själva kan infoga bilder.

Besök

www.munskankarna.se/sv/aktuellt/