Nacka kommun

Powerpoint med bilder

PowerPointmall

Mallknapp och bildknapp

  • Bilder i rätt format för rätt bildlayout

  • Bilder i rätt format för rätt bildlayout

  • Bildlayouter

  • Mallknapp och knapp till bildbibliotek