Natur & Kultur

Uppdraget var att skapa mallar i Word.

Från Tegel & Hatt fick vi 2 olika bilder som var underlaget för mallarna. Bilderna infogades coh därefter satte vi satsytan för var texten skulle placeras. Formatmallar för text och rubriker.

För att användarna lättare skulle kunna fylla i mallen infogade vi textplatshållare.

Formgivare

Tegle & Hatt

Besök

Natur & Kultur