Penslar och fönster

Projektplanering i Excel

Stefan på Penslar och Fönster kontaktade oss efter att hans verksamhet hade expanderat och planering av nya uppdrag blev svårt. Som ensam planerare av många stora projekt som löpte parallellt, samt begränsade resurser i hans verkstad önskade han ett verktyg som kunde ge honom kontroll över projekten. Verktyget skulle hjälpa honom ta beslut, ge tidsuppskattningar på nya uppdrag och se till att han aldrig dubbelbokade resurser. Utfallet blev en Excel-modell bygg på standard-formler och makron för att specificera uppdraget och sedan beräkna hur projektet bör ske, baserat på ett begränsat antal stationer och andra redan befintliga projekt. Med Stefans vision och vår expertis skapade vi inte en enkel Excelmall, vi skapade en helt egen produkt med en egen logik. Att den är byggd i Excel betyder bara att den är enklare att använda och vidareutveckla.

Tack Rehngruppen för ett enormt bra samarbete! Det bästa har varit er förmåga att fånga upp tankar och funderingar och att inget har varit omöjligt, tack igen!” – Stefan (Penslar & Fönster)