Penslar och fönster

Bokning & projektplaneringsverktyg

”Tack Rehngruppen för ett enormt bra samarbete! Det bästa har varit er förmåga att fånga upp tankar och funderingar och att inget har varit omöjligt, tack igen!”

Tillsammans med Stefan på Penslar & Fönster AB utvecklade vi en bokning & projektplanerings verktyg som används för av fönsterrenoveringar.

Projektet omfattade

  1. Översikt på befintlig och kommande projekt

  2. Projektblad för detaljerad information om projektet, det som krävs för att starta ett nytt projekt är att mata in arbetet som ska utföras och önskade startdatum så räkna Excel ut när projektet kan utföras och hur lång tid det kommer att ta baserade på andra projekt samt företagets begränsningar.

    Det finns 3 olika faser i renoveringen av fönster och Excel ta hänsyn till alla delar för att kunna schemalägga projektet så den inte överbelasta verkstan.

  3. Flera rapporter kan dras ifrån databasen som byggs upp baserade på projekten som sparas. Rapporterna hjälper Stefan att kunna hålla koll på kommande projekt visuellt. Schemaläggning kunde inte vara lättare då verktygen råd giva hur mycket arbetskraft man behöver en viss dag eller vecka.

    Anställdas initialer matas in manuellt och Excel räknar därefter hur många timmar kommer att arbetas på ett visst projekt och räkna bort ifrån total antal timmar kvar. Vardarna förs därefter tillbaka till respektive projektblad för att uppdatera projektet med aktuell arbetade timmar.”