Pingis tävlingsmodell

Excelmodell för att administrera tävlingsresultat

Rehngruppen fick uppdrag att utveckla en excelmodell för att administrera ett pingis ’knock-out’ tävling med 258 deltagare.

Genom att ange namnen på deltagarna samt registrera resultaten så beräknade Excel vem som skulle möta vem i nästa deltävling.

Med 258 deltagare behövdes 8st deltävlingar och resultatet av alla deltävlingar beräkna vinnaren av alla 8 deltävlingar.

Modellen skulle vara anpassat för publicering till pdf för att visa på kundens hemsida.