SPECIALFASTIGHETER

Vi har hjälpt Specialfastigheter med mallar i Office och smidig åtkomst till mallarna via Sharepoint.
  • PowerPoint

    Mallsidor för produktion av presentationer

  • PowerPoint och SharePoint

    Åtkomstknappar för att hämta mallar från PowerPoint och SharePoint.