Spendrups

Mallpaket i Word och PowerPoint

Spendrups har uppdaterat sin grafiska profil och var nu i behov att att implementera formen in i Office. Rehngruppen hjälpte till med att tolka profilen och skapa mallar i Word, PowerPoint och Excel.

För att användarna lättare skulle hitta mallarna skapade vi knappar i verktygsfältet för lättare åtkomst. Kontor/bolagsval placerar adressuppgifter och personliga uppgifter in i Wordmallarna. För att diagram i Word och PowerPoint ska ha samma form finns nu en direktknapp till nya diagrammallar.

 • Word

  Innan användarna börjar skapa mallar i Word måste bolag/kontorsval väljas in via formuläret Personliga uppgifter. Samtidigt hämtar användaren in sina personliga uppgifterna från ADt via ett knappval i samma formulär. Detta påverkar adressuppgifterna och hälsningsfrasen i Wordmallarna.

 • PowerPoint

  Olika mallsidor i PowerPoint. Diagrammet kommer från anpassade diagrammallar.

 • PowePoint

  Knappar i verktygsfältet för att välja in mallar, diagram och sidlayouter.

 • Word

  Rapportmall i Word. Dokumentet är förberett med framsida, innehållsförteckning, formatmallar för rubriker och brödtext. Diagrammet infogas lätt genom mallvalsknappen Diagrammallar.

Rehngruppen i verkligheten