Svebra

Komprimering av film och skapandet av presentation i olika format.

Vi fick i uppdrag av Svebra att uppdatera deras presentation på ca 160 sidor grafiskt i PowerPoint. Mallen skulle även göras ut i 2 format (4:3 och 16:9) och därefter konverteras till en Keynote (presentationsprogrammet på Mac). Presentationen innehöll ett 30-tal filmer och bilder som skulle komprimeras för att få ner filstorleken (utan att tumma för mycket på kvalitén).