WALLENIUS WILHELMSEN LOGISTICS (WWL)

Uppdraget att implementera WWLs grafiska profil in i Microsoft Office.

Målsättningen var att hela verksamheten skulle arbeta i enlighet med den grafiska profilen i det praktiska arbetet. Vi skapade mallar och funktionalitet för att underlätta arbetet för varje användar i sin dagliga miljö.