Funktion och design i Word.

Med smarta och skräddarsydda funktioner anpassade för era behov, och er grafiska profil  färdig i dokumentet när du öppnar det - det är så effektiv och optimerad dokumentdesign fungerar. Vare sig det är kvartalsrapporten, brevmallen, protokollet eller broschyren kan vi skapa det du behöver i Word.

Läs mer om några av de funktioner vi kan lägga till i Word för att förenkla er arbetsprocess här, och bli inspirerad av andra företags lösningar:

 

Mallar i Word åt Natur och Kultur.

Rapportmall åt Tobii.

Kvartalsrapport till Schibsted.

Rapport till Jetpak.