DEMORAPPORTER

Testa gärna våra olika rapporter genom att klicka på exemplen nedan.

Storytelling

Låt dina siffror tala och berätta en historia. Väck liv i dina data helt enkelt!

Försäljningsrapport

Visualisera bolagets försäljningststatistik på ett modernt och snyggt sätt, helt i linje med den grafiska profilen.

Finansiella nyckeltal

Lyft och visualisera tabellintensiva rapporter med interaktiva rapporter.

 

Utfall mot budget

Skapa snygga och informativa rapporter och dashboards.

Besparingskalkylator

Skapa en kalkylator, gör kalkyler, beräkningar eller prissimuleringar.

KARTOR

Väck liv i dina data med kartor för att visualisera geografiska nyckeltal.

TRENDANALYS

Förvandla rådata till insikt genom beräkningar och nyckeltal, exmpelvis glidande medelvärde, för att identifiera trender.

 • Finansiella nyckeltal

   

  Lyft befintliga rapporter med många tabeller i enkla, snygga och interaktiva visualiseringar. 
  Med Power BI är steget från excelbaserade rapporter till visuella rapporter inte långt.

 • Storytelling

  Låt dina data berätta en historia genom statistik. Med Power BI är det visualisering som är fokus oavsett om det är diagram, text eller ikoner.

  Väck liv i dina data!

 • Kalkylator

  Bygg en kalkylator som kan användas internt eller varför inte externt direkt på hemsidan. 

  Testa gärna Rehngruppens kalkylator och se hur mycket tid och pengar du kan spara genom att använda våra mallpaket.

 •  Global försäljningsrapport

  Visualisera bolagets försäljningsstatistik på ett modernt och snyggt sätt, helt i linje med den grafiska profilen. 

  Var alltid uppdaterad på hur försäljningen går och håll koll på hur olika produktområden och regioner går över tid, och till dags dato jämfört med samma datum föregående år. 

Kontakta oss

BI för alla

Power BI Ekosystem

Visualisera & publicera

DATA TILL INSIKT