Power BI - ekosystem

Steget från Excel till Power BI är inte långt. Du som är bekant med Power Query och Power Pivot i Excel kan i princip återanvända befintliga datamodeller, KPIer och beräkningar direkt i Power BI.

Med Power BI desktop vrider du om nyckeln och startar din
BI-resa genom att ansluta till dina datakällor, analysera och modellera data samt skapa rapporter.

Genom att publicera datasetet till den molnbaserade Power BI-tjänsten, delas färdiga rapporter och dashboards enkelt och snabbt till användare både internt och externt. Här kan användare interagera med och samarbeta kring data på ett helt nytt sätt – hursomhelst, närsomhelst, på datorn eller mobilen.

Självbetjäning på riktigt!

 

4 GRUNDPELARE

Power Query

Power Query är verktyget i Power BI, där du ansluter till dina datakällor såsom filer, databaser, webbtjänster mm.

Styrkan i Power Query är ett fantastiskt ETL-verktyg (Extract Transform Load), som gör det enkelt att hämta, transformera och läsa in data från i princip vilken datakälla som helst in i en datamodell.

Datamodell

Datamodellen är själva hjärtat i Power BI. Det är här relationer mellan tabellerna definieras och som sätter grunden till att skapa beräknade mått och nyckeltal.

I Power BI används ett beräkningsspråk som kallas DAX (Data Analysis Expressions). DAX är kraftfullt och kan enkelt användas på stora datamängden  med funktioner och uttryck i formler för att skapa nyckeltal.

Power BI Desktop

Det är Power BI som interaktiva rapporter skapas och designas.

Med över 30 inbyggda visualiseringar, anpassade färgteman och mallar är det enkelt att skapa snygga och interaktiva rapporter.

Helt i linje med ditt företags grafiska profil.

POWER BI SERVICE

Power BI Service är den molnbaserade tjänsten där automatiskt uppdaterade rapporter och dashboards publiceras och delas med användare på ett säkert sätt.

Power BI Service kan nås från alla plattformar via webben, skrivbords- eller mobilappen.

Kontakta oss

Data till insikt

BI för alla

Visualisera & publicera

Demorapporter