Diagram

Oavsett om du presenterar en prognos, rapporterar finansiell data via en Wordrapport eller bygger en dashboard i Excel, kan välutformade och informativa diagram hjälpa dig att få fram ett tydligt budskap. Det finns många bra och visuellt tilltalande standarddiagram som hjälper dig att göra det. Ibland räcker inte ’out of the box’ och man måste tänka ’outside the box’.  Det är där vi kommer in!

 

Med många års erfarenhet och vårt practical branding-perspektiv kan vi skapa diagram för alla behov. Här är några exempel på diagram som visar på variationen man kan uppnå med lite kreativt tänkande i Excel. Vi har skapat dessa med syftet att behålla den dynamiska naturen och office-funktionaliteten för att säkerställa att våra kunder kan uppdatera dem enkelt.

Ringdiagram

Stapeldiagram

Linjediagram

Övriga diagram