Excel mer information

Kalkyler, Modeller och rapporter

För den som arbetar med kvantitativa data innebär det alltid att data ska tas från en källa, processas och presenteras. Här är ofta Excel den centrala programvaran. Excel har ett gränssnitt som är både enkelt och välbekant för många. Vi hjälper er hela vägen från att hämta in data i modellen, presentera den på ett snyggt sätt och slutligen integrera den i t.ex. en Wordrapport eller en PowerPoint-presentation.

Kvartalsrapporter

Vi är ledande i Sverige på att göra kvartalsrapporter i Microsoft Office. Vi gör tabeller och diagram i Excel och kopplar dessa med vårt verktyg wd|Excel2Word till en rapport i Word. Resultatet blir ofta lika bra som om rapporten gjorts i InDesign. Excelmodellen hanterar så tabellerna får rätt rubriker och visar rätt kolumner för respektive kvartal. Det finns också möjlighet att koppla data direkt mot ett redovisningssystem så att uppdateringen sker med ett enkelt knapptryck.

Fördelarna med lösningen är många

  • Arbetet går mycket snabbare.
  • Det blir billigare än att ta in en extern part för att göra layouten.
  • Informationen stannar internt på företaget.
  • Ni gör enkelt sista-minuten-justeringar.

Beräkningsmodeller i Excel

Vi har lång erfarenhet av att utveckla beräkningsmodeller i Excel. Oavsett om ni behöver en modell för budget, ekonomiska kalkyler, statistik eller schemaläggning. Stort eller smått, vi hjälper er att hitta en lösning som passar just era önskemål.

Excel och databaser

Börjar er Excelbok bli tung och långsam eller är ni flera som delar på mycket data? Excel har bra möjligheter att kopplas till en databas, allt från en gemensam Access-fil som sparas på ert nätverk till en SQL-server i molnet. Detta ger en utmärkt skalbarhet så Excelfilen kan fortsätta användas som gränssnitt även om datamängden växer. Vi hjälper er att hitta rätt lösning för era behov både idag och i framtiden.

Utbildning

Jobbar ni redan mycket i Excel, men känner att ni vill lära er mer eller effektivisera arbetet? Vi kan ta fram en individuell utbildning eller om ni är en grupp som vill lära er mer. Om ni anlitat oss för att vidareutveckla er befintliga Excelfil finns det möjlighet att kombinera utveckling och utbildning genom att vi bygger modellen tillsammans på plats.

Support

Vi kan svara på frågor och hjälpa er framåt på plats, via e-post eller telefon. Supportavtal kan tecknas för en avdelning alternativt hela företaget. Vi hjälper er att hitta en form som fungerar och känns bra för er.