Delårsrapporter & Årsredovisningar

När du vill ha en snygg, professionell rapport men samtidigt vill göra den med egna resurser, Excel/Word och med minsta möjliga arbete. Siffrorna är inte ”ute på stan”, du slipper tidsödande korrvändor och äger rapporten hela vägen fram till publicering.

Automatisera periodval, språkval SWE/ENG och även överföringen från redovisningssystemet hela vägen in i rapporten med ditt vanliga Excel och Word.

Generera PowerPoint presentationen, analytikerfilen och filen för webbpublicering med samma lösning.
Snabbt, rätt och snyggt!

Rapporter

Exempel på Kundcase

Kvartalsrapport
Magnolia Bostad

Kvartalsrapport och Årsredovisning
Munters

Kvartalsrapport
Fabege

Årsredovisning kammarkollegiet

Länka utan länkar

Du har full kontroll över siffror och text.
Med vårt tillägg
wd | Excel2Word och
ppt | Excel2PPT får du hjälp när du skapar rapporter.

Diagrammallar

Under en diagrammallvalsknapp visas tillgängliga diagrammallar som bilder via tillägget
xl | ChartTemplateLibrary.

Nyfiken på flera tillägg

Kontakta oss