Återanvänd format

För att återanvända format kan du använda dig av formathämtarpenseln.

  1. Markera objekt eller text du vill hämta formatet från
  2. Klicka på knappen Hämta format.
  3. Markera på objekt eller text du vill applicera formatet på
  4. Formatet appliceras

Du kan även använda dig av kortkommandona

PC: ctrl + shift + c för att hämta format och ctrl+ shift + v för att applicera.
mac: kommando + shift + c för att hämta format och kommando + shift + v för att applicera.

I alla program

Formathämtarpenseln finns både i Word, Excel och Powerpoint.

Se även filmklipp