Återanvända text, bild och innehåll

Snabbdelar (återanvända text och bild på ett lätt sätt).
Många gånger är det bra att kunna spara text och/eller bild för att återanvända om och om igen.

Word har en funktion som kallas snabbdelar [quickparts].

Gör så här för att skapa

  1. Markera text och/eller bild.
  2. Gå till menyflik infoga [insert].
  3. Välj knappen snabbdelar [quickparts] och spara markering i snabbdelsgalleriet [save selection in quick part gallery].

För att använda

  1. Ställ markören där du vill infoga din text/bild.
  2. Gå till menyflik infoga [insert].
  3. Välj knappen snabbdelar [quickparts] och du ser din snabbdel [quickpart] som är klar att infoga.

Se oxå filmklipp