Arbeta i Punktlista

När du arbetar i punktlista i PowerPoint tryck på Tab-tangenten för att sänka till en lägre nivå och tryck på Skift+Tab-tangenten för att höja nivån igen.

Du kan också använda dig av knapparna öka/sänka listnivån på fliken Start.