Decimaler komma (,) eller punkt (.)

I olika rapporter och sammanställningar t ex Statistik, Årsredovisning eller Delårsrapporten kan du växla decimaltecken svensk/engelsk med komma (,) eller punkt (.) genom att välja Arkiv/Alternativ/Avancerat/Använd Systemavgränsare.