INFOGA DIAGRAM

Vill du enkelt skapa ett standarddiagram?
Fungerar både på PC och Mac.

Gör så här
Markera din data
[F11]